לפניך -  אוסף, תזאורוס, מפתח, מאגר ערכים, אוצר מילים, לקסיקון, מעין מילון,    

עברית מדוברת וכתובה מכל הזמנים, בכל תחומי החיים על כל צורותיה אופניה ושימושיה, הנוגעים ליהדות לישראל לארץ ולמדינה.
 "אשׂפתון" של השפה העברית,
ברשימה מקובצת מכל הרמות, אידיש של ילידי הארץ, לאדינו,
אישים יהודים וישראלים בולטים בכל תחום בעבר ובהווה.
 

עברית על כל משמעויותיה היכולה להיות מובנת גם אחרת:
כלומר, שפירושו, שיש להבינו כ, שהכוונה היא, שמשמעו הוא, ז"א, יעני, כאילו, במילים אחרות.

Created by Afikim